Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:2 Aktuella domar om skiljeförfarande


I det här avsnittet pratar Magnus Widebeck om ett antal nya rättsfall som rör skiljeförfarande.

Fallen handlar bland annat om edition av yrkeshemligheter i skiljeförfarande, samt nya klandermål. Widebeck tar också upp vikten av att ha en sammanställning av parternas ståndpunkter, som godkänts av parterna, när skiljedom meddelas. Sammanställningen minskar radikalt risken för klanderbart fel i förfarandet.

Rättsfall

ÖÄ 978-14, Svea hovrätt

NJA 2012 s 289

T 2610-13, Svea hovrätt

T 2980-13, Svea hovrätt

T 2454-14, Svea hovrätt

Laghänvisningar

26 §, 2 stycket, lagen om skiljeförfarande

38 kap 2 § rättegångsbalken

38 kap 3 § rättegångsbalken

34 § 1 stycket, lagen om skiljeförfarande

Medverkande

Senaste videor