Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - disposition (00:10 – 02:36)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
Ökade möjligheter till bevisupptagning vid en inställd huvudförhandling (02:36 – 08:29)
Längd: 5 minuter 53 sekunder
Tidigare upptagna förhör bör användas oftare. (08:29 – 10:18)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Syn ska dokumenteras med ljud och bild (10:18 – 11:07)
Längd: 49 sekunder
Sammanställningar som huvudregel ska upprättas under förberedelsen i tvistemål (11:07 – 16:51)
Längd: 5 minuter 44 sekunder
Ökad flexibilitet i handläggningen i hovrätten (16:51 – 19:44)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Stärka Högsta domstolens underlag för prejudikatbildning (19:44 – 21:15)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Prop. 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål (21:15 – 23:58)
Längd: 2 minuter 43 sekunder

2015:10 Prop 2015/16:39 En modernare rättegång II


I det här avsnittet pratar Emilia Lundberg om framtiden - hon går igenom lagändringar som är på gång.

Lundberg går igenom förslagen i prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II och kommenterar vad det kan innebära för ombud och parter.

Hänvisningar:
Prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II
SOU 2012:93
Prop. 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål
35 kap. 8 § RB
35 kap. 13 § RB
43 kap. 3 § RB
46 kap. 3 § RB
36 kap. 19 § RB
6 kap. 3 § RB
42 kap. 16 § RB

Medverkande

Senaste videor