Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler i föräldraförsäkringen (00:10 – 02:16)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Nya regler för jämställdhetsbonus (02:16 – 04:59)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget (04:59 – 06:43)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Förslag om nya regler för tidsbegränsade anställningar (06:43 – 14:56)
Längd: 8 minuter 13 sekunder
Kollektivavtalstolkning, AD 2015 nr 59, 63 och 66 (14:56 – 21:14)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
God sed vid arbetsledning, AD 2015 nr 61 (21:14 – 24:38)
Längd: 3 minuter 24 sekunder
Fingerad arbetsbrist, AD 2015 nr 65 (24:38 – 27:06)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Tillräckliga kvalifikationer vid företrädesrätt till återanställning, AD 2015 nr 65 (27:06 – 28:54)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Konkludent avskedande - oklarhetsfallet, AD 2015 nr 68 (28:54 – 31:45)
Längd: 2 minuter 51 sekunder

2015:10 Nya regler i föräldraförsäkringen och de senaste domarna från AD


I det här avsnittet går Tommy Iseskog bland annat igenom de nya reglerna i föräldraförsäkringen samt de senaste domarna från AD.

På gång:
Nya regler i föräldraförsäkringen
Nya regler för jämställdhetsbonus
Avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget
Förslag om nya regler för tidsbegränsade anställningar

Från AD:
Kollektivavtalstolkning, AD 2015 nr 59AD 2015 nr 63 och AD 2015 nr 66
God sed vid arbetsledning, AD 2015 nr 61
Fingerad arbetsbrist, AD 2015 nr 65
Tillräckliga kvalifikationer vid företrädesrätt till återanställning, AD 2015 nr 65
Konkludent avskedande - oklarhetsfallet, AD 2015 nr 68

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor