Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - presentation (00:10 – 02:30)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
T 4598-14 - Omständigheterna i målet (02:30 – 04:37)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Frågan om grov vårdslöshet - NJA 1998 s. 390 samt NJA 1992 s. 130 (04:37 – 08:22)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Hovrättens domskäl (08:22 – 14:11)
Längd: 5 minuter 49 sekunder
Frågan om indirekt skada (14:11 – 20:18)
Längd: 6 minuter 7 sekunder
Internationella avtalsrättsliga principer - Unidroit Principles och Principles of European Contract Law (20:18 – 22:50)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Tolkningslösning (22:50 – 24:53)
Längd: 2 minuter 3 sekunder

2015:10 Mål T 4598-14 - om skadetyper och ansvarsgrunder


I det här avsnittet analyserar Jon Kihlman ett nytt avgörande från Hovrätten för Västra Sverige.

Kihlman belyser flera viktiga aspekter i målet, men håller sig framför allt till huvudfrågorna om skadetyper - direkt eller indirekt skada, och ansvarsgrunder.

Hänvisningar:
Hovrätten för Västra Sverige, mål T 4598-14
67 § köplagen
Prop. 1988/89:76
Art. 5:101 Principles of European Contract Law
Art. 4.5 Unidroit Principles

Rättsfall:
NJA 1998 s. 390 
NJA 1992 s. 130

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor