Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:09 – 00:39)
Längd: 30 sekunder
Generalklausulen - lagen om ekonomiska föreningar (00:39 – 03:21)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Tre rekvisit i generalklausulen (03:22 – 04:17)
Längd: 55 sekunder
Likhetsprincipen (04:17 – 05:48)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Skillnader mellan likhetsprincipen och generalklausulen (05:48 – 10:05)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
NJA 1977 s. 393 (10:05 – 12:14)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
NJA 1989 s. 751 (12:14 – 14:37)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
RH 1990:118 (14:37 – 16:19)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
NJA 2009 s. 550 (16:19 – 20:09)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Svea HovR, T 11391-13 (20:09 – 20:45)
Längd: 36 sekunder
NJA 2012 not N 13 (20:45 – 23:58)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
RH 2010:71 (23:58 – 25:07)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Svea HovR, T 6909-14 (25:07 – 28:37)
Längd: 3 minuter 30 sekunder

2015:10 Likhetsprincipen och generalklausulen i bostadsrättsföreningar


I det här avsnittet behandlar Jensen vanliga problem i bostadsrättsföreningar.

Programmet handlar om likhetsprincipen och generalklausulen i bostadsrättsföreningar och Ulf går igenom praxis på området.

Hänvisningar:

7 kap. 16 § LEF

6 kap. 13 § LEF

Prop 2015/16:4, Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

NJA 1977 s 393 
RH 1990:118

NJA
1989 s 751

NJA
2009 s 550

Svea HovR, T 11391-13

NJA 2012 not N 13

RH 2010:71

Svea HovR, T 6909-14 

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor