Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:28)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Förordningen i allmänhet (03:29 – 10:42)
Längd: 7 minuter 13 sekunder
Tillämplig lag på arv (10:42 – 14:32)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Behörighet (14:32 – 15:44)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Undantagna EU-länder (15:45 – 17:05)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Hemvistfrågan 1 (17:05 – 22:59)
Längd: 5 minuter 54 sekunder
Hemvistfrågan 2 (22:59 – 25:00)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Undantag från tillämpning (25:03 – 25:43)
Längd: 40 sekunder
Testamente & arvsintyg (25:43 – 32:14)
Längd: 6 minuter 31 sekunder
Avslutande analys - konsekvenser och problem (32:14 – 38:32)
Längd: 6 minuter 18 sekunder

2015:1 Om den nya arvsförordningen


I det första avsnittet av ekonomisk familjerätt analyserar Fredric Renström den nya arvsförordningen som träder i kraft den 17 augusti 2015.

Förordningen som behandlas är:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012
av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg


Den tidigare lagen är:
Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor