Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:1 Nya regler om sjuklönekostnader och nya domar från AD


I årets första nyhetssändning inom arbetsrätt tar Tommy Iseskog upp följande:

Lagnyheter
• Nya regler om sjuklönekostnader

Riksdagsuttalande
• Riksdagsuttalande om jämställdhetsbonus

På gång
• Förslag om närståendepenning

Regeringen
• Nya regeringsuppdrag

Arbetsdomstolen
• Preskription och tvisteförhandling, AD 2014 nr 88
• Avskedandegrunder, AD 2014 nr 89
• Avskedande vid kränkning av någons värdighet, AD 2014 nr 90
• Konkludent övergång av verksamhet, AD 2014 nr 91

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor