Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:1 Nya avgöranden från HD: ränta på momsfordran, forum och rättegångskostnadsansvar för aktieägare


I årets första nyhetsuppdatering i processrätt behandlar Emilia Lundberg tre nya, intressanta avgöranden från HD.

Ränta på momsfordran

HD:s dom från 2014-12-30, T 2021-13

Målet handlar om huruvida TeliaSonera hade rätt till avkastningsränta och dröjsmålsränta även på momsen?

Relaterat: NJA 2011 s 843


Forum

HD:s dom från 2014-12-04, Ö 3045-14

Relaterat: NJA 2008 s 120, NJA 2007 s 475

Lagtext: 14 kap 7 a § rättegångsbalken


Ansvar för aktiebolags skuld för rättegångskostnad (Processormålet)

HD:s dom från 2014-12-11, T 2133-14

Om ansvarsgenombrott

Relaterat: NJA 1947 s 647, RH 2011:24, NJA 2006 s 420

Lagtext: 18 kap 1 § rättegångsbalken

18 kap 7 § rättegångsbalken

Medverkande

Senaste videor