Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:1 Ändringar i Plan- och bygglagen avseende möjligheten att bevilja bygglov i strid med gällande detaljplan


Årets första nyhetsuppdatering handlar om de ändringar i Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Med Maria Ingelsson och Patric Sandberg Helenius, advokat på Lindahl.

I programmet går Maria Ingelsson igenom de regler som har funnits sedan tidigare om möjligheten att medge avvikelser från detaljplan, och som kommer att gälla även fortsättningsvis. Patric Sandberg Helenius går igenom de kompletterande regler som har införts i Plan- och bygglagen per årsskiftet och som kommer att utveckla och precisera möjligheten till mindre avvikelser från detaljplan.

Relaterat:

En effektivare plan- och bygglovsprocess
SOU 2013:34

Lagtext:
Plan- och bygglagen
9 kap 30 §
9 kap 31 b §

Nya bestämmelser i 9 kap:
§§ 31 c, d och e

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor