Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:1 Ändrade förutsättningar för ansvarsgenombrott? Om Processor-målet


I årets första avsnitt analyserar Carl Svernlöv den aktuella domen från HD i det så kallade Processor-målet.

Carl Svernlöv talar om principerna för ansvarsgenombrott i aktiebolag och den dom från HD som kom 11 december 2014, T 2133-14  som behandlar ansvaret för rättegångskostnader i ett så kallat processbolag .


Laghänvisning

1 kap 3 § ABL


Relaterat:

Prop. 2004/05:85, s 205 ff


Tidigare domar:

RH 2011:24

Stockholms tingsrätt, T 12533-11, dom 11 mars 2013

Svea hovrätt, T 3030-13, dom 20 mars 2014

Medverkande
Advokat och delägare, Baker & McKenzie

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor