Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:9 Om behörighet och befogenhet i aktiebolag


I detta avsnitt går Erik Nerep igenom vilka regler som gäller för behörighet och befogenhet i aktiebolag

Erik Nerep går igenom bolagsstämmans behörighet, styrelsens behörighet, styrelsens befogenhet och vd:s behörighet, mot bakgrund av ett avgörande från HD, T 1310-12.

Rättsfall och lagtexter:

T 1310-12 från 2014-10-10

NJA 1967 s 313

ABL 8:42

ABL 8:41

ABL 8:29

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor