Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:9 De processrättsliga aspekterna av BDO-fallet


I detta avsnitt går Roberth Nordh igenom de processrättsliga aspekterna av BDO-fallet.

Nordh går igenom NJA 2014 s 272, det sk BDO-fallet, om revisorns ansvar för felaktigheter i årsredovisningen. Nordh behandlar de processrättsliga aspekterna av målet, bland annat vilka kriterier som krävs för skadestånd - ansvarsgrundande faktor, vållande och skada. Han pratar om hur HD har definierat dessa kriterier och vilka konsekvenser detta får.

Rättsfall och lagtexter:

NJA 2014 s 272

29:1 ABL


Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor