Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:9 Arbetsmarknadsförslag i regeringsförklaringen och nya domar från AD


I detta avsnitt går Tommy Iseskog igenom följande:

Arbetsmarknadsförslag i regeringsförklaringen
Förslag om höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Förslag om nya socialavgifter för unga (under 26 år)
Förslag om nya arbetsmiljöregler för organisatorisk och social arbetsmiljö

Nya domar från Arbetsdomstolen
Förhandlingsvägran, dom nr 61
Avskedande av chef vid förtroendeförbrukande handlingar, dom nr 62
Rätt till ledighet för skyddsombud, dom nr 64
Tvisteförhandling, dom nr 65

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor