Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:8 Om processuell edition


I den här sändningen går Emilia Lundberg igenom reglerna för edition.

Hon pekar också på relevanta avgöranden där HD tagit ställning till de vanligaste invändningarna mot edition samt redogör för ett helt nytt avgörande från Högsta domstolen. Hon tipsar också aktiva ombud att bli mer kreativa när det gäller skapandet av editionsyrkanden rörande elektronisk information.

I avsnittet hänvisas till följande rättsfall:

NJA 1998 s. 590 
NJA 2002 s. 41
NJA 1998 s. 829
NJA 2012 s. 289
NJA 2012 s. 628

HD 11 sept 2014, målnummer Ö 1254-14

Följande lagstiftning hänvisas till:
17 kap. 14 § rättegångsbalken
35 kap. 7 § rättegångsbalken
36 kap. 6 § rättegångsbalken
38 kap. 2 § rättegångsbalken
38 kap. 4 § rättegångsbalken
38 kap. 5 § rättegångsbalken
38 kap. 7 § rättegångsbalken

Medverkande

Senaste videor