Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:8 Om bundenhet vid företagsöverlåtelser


I detta avsnitt diskuterar Christina Ramberg vad som gäller om hur bundenhet uppstår vid företagsöverlåtelser.

I svensk rätt råder osäkerhet om vad som gäller om hur bundenhet uppstår vid företagsöverlåtelser. Norges högsta domstol avgjorde i februari i år en tvist om avtalsbundenhet vid företagsöverlåtelse. Høyesterett sänder en tydlig signal att skriftform som förutsättning för avtalsbundenhet i det närmaste presumeras vid företagsöverlåtelser, men påminner avtalsskrivaren om vikten av att formulera sig tydligt.

Christina Ramberg diskuterar detta med Christine Stridsberg, biträdande jurist på Hammarskiöld & Co, som precis har publicerat en artikel om detta i Svensk Juristtidning, Skriftform som förutsättning för avtalsbundenhet vid företagsöverlåtelser.

SvJT 2014 s. 749

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor