Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:8 Nya regler för studier vid arbetslöshet, utredning om tjänstepension, nya domar från AD


I detta avsnitt går Iseskog igenom:

Lagnyheter
Nya regler för studier vid arbetslöshet

Utredning
Utredning om tjänstepension
Utredning om termen könsöverskridande identitet eller uttryck
Kvinnors arbetsmiljö 

Arbetsdomstolen
Uppsägning eller avskedande vid förlorat förtroende,
AD 2014 nr 49 och AD 2014 nr 50
Kvittningslagen, AD 2014 nr 51
Uppsägning/avskedande p.g.a. förhållanden utanför arbetet, AD 2014 nr 58

Arbetsrätten efter valet
S- och MP-förslag från våren 2014

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor