Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:7 Om rättegångshindersfrågor och interventionsfrågor


I denna sändning behandlar Magnus Widebeck ett par pågående processer.

Får de 200 kärandena i Stockholms tingsrätt föra fullgörelsetalan mot Acta Kapitalförvaltning efter Lehman Brothers konkurs eller finns rättegångshinder i vägen? Och hur är det med deras fastställelsetalan, finns det hinder för den? Får en nyvald styrelseledamot i aktiebolag intervenera i mål om klander av bolagsstämmans beslut att utse honom till styrelseledamot?

Sändningen behandlar rättegångshinder och intervention och tar upp följande mål:

Stockholms tingsrätt T 17420-10

Högsta domstolen Ö 2967-13

Högsta domstolen Ö 263-14


Lagtexter som hänvisas till:

13 kap. 1 § rättegångsbalken

14 kap. 9 § rättegångsbalken

7 kap. 50 § aktiebolagslagen

8 kap. 13 § aktiebolagslagen


Medverkande

Senaste videor