Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:7 Om ansvar för uppdragstagare som förhandlar för annans räkning.


I detta avsnitt går Christina Ramberg igenom vilket ansvar en uppdragstagare har som förhandlar för annans räkning.

Bakgrunden är ett mål från Svea hovrätt 2014-02-17, T 1317-13

Målet handlar om en huvudägare som förhandlat för minoritetsägarnas räkning med en köpare om att köpa alla aktier i ett bolag. Majoritetsägaren fick väsentligt mer betalt per aktie än minoritetsägaren. När minoritetsägaren efter försäljningen förstått att han fått mindre betalt än huvudägaren yrkade han skadestånd.

Christina Ramberg diskuterar hur en uppdragstagare ska bete sig när det föreligger en intressekonflikt mellan honom själv och uppdragsgivaren. Hon diskuterar också vad som ligger i uppdragstagarens lojalitetsplikt i förhållande till sin uppdragsgivare.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor