Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:7 Lokalens skick och hyresgästens vårdplikt


I detta avsnitt behandlar Maria Ingelsson lokalens skick och hyresgästens vårdplikt.

Maria Ingelsson talar om vilka krav hyresgästen kan ställa på den hyrda lokalens skick före,
under och efter hyresförhållandet, men också vilka krav hyresvärden kan ställa
på att hyresgästen tar hand om lokalen. Hon behandlar också ett färskt rättsfall från högsta domstolen som rörde
förstahandshyresgästens ansvar för skada som orsakats av andrahandshyresgästen. Avsnittet handlar endast om lokalhyra,
alltså lägenheter som används för annat än bostadsändamål.

Rättsfall:

NJA 2011 s 454  om skadeståndsskyldighet

NJA
2014 s 465
 om andrahandsuthyrning 

Laghänvisningar:

Jordabalken 12 kapitlet hyreslagen

12 kap 9 § Hyrestid och uppsägning

12 kap 11 § Hyrestid och uppsägning

12 kap 10 § Hyrestid och uppsägning

12 kap 13 § Hyrestid och uppsägning

12 kap 14 § Hyrestid och uppsägning

12 kap 24 § Hyresgästens användning av lägenheten 

12 kap 57 §  Vissa bestämmelser om lokaler

12 kap 16 §  Hyrestid och uppsägningMedverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor