Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:6 - Nya lagar från 1 juli 2014, med Tommy Iseskog


I detta avsnitt går Tommy Iseskog igenom vad som är aktuellt inom arbetsrätten, bland annat nya lagar som träder i kraft 1 juli 2014.

Lagnyheter

Nya regler om gymnasiala lärlingar

Nya regler för lärarlegitimation

Ingen ändring av socialavgifterna för unga


Utredningsförslag

Förslag om visselblåsare


Nya utredningar

Skärpning av utstationeringsreglerna

Integritetsskyddsutredning


Från Arbetsdomstolen

Ogiltigt anställningsavtal

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Avtalsområde vid turordning

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor