Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:6 Hur bör processjuristen göra när det är oklart om en process ska drivas genom skiljeförfarande eller i domstol?


Processrätt med Emilia Lundberg, 2014:6

T 2386-12 Den här sändningen handlar om processjuristens överväganden när det är oklart om tvisten ska hanteras av domstol eller genom skiljeförfarande. Ska man väcka talan i domstol eller påkalla skiljeförfarande? Vilka konsekvenser kan valet få, ur ett kostnadsperspektiv, ur ett preskriptionsperspektiv och ur ett lis pendens-perspektiv? Dessa frågor och några till tas upp i sändningen som också redogör för ett färskt avgörande från Högsta domstolen.

Rättsfallet som diskuteras är NJA 2014 s. 232 (T 2386-12  fick sitt NJA-nummer precis efter att programmet spelades in.)

Medverkande

Senaste videor