Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:6 Fastighetsägarens skadeståndsansvar


I denna sändning behandlar Maria Ingelsson fastighetsägarens ansvar för snöröjning.

  Maria Ingelsson pratar om:

  • Fastighetsägarens utomobligatoriska samt inomobligatoriska skadeståndsansvar,
  • Fastighetsägarens straffansvar,
  • Fastighetsägarens garantansvar samt delegering av ansvar.

De avgöranden som tas upp i programmet är:

NJA 2005 s 372 (Istappsmålet)
NJA 1973 s 141 (Det öppna hisschaktet)
RH 1999:140  Extern delegering av arbetsmiljöansvar
Södertörns tingsrätt, T 13606-11
Göta hovrätt, T 3342-11

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor