Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:6 Fastighetsägarens skadeståndsansvar


I denna sändning behandlar Maria Ingelsson fastighetsägarens ansvar för snöröjning.

  Maria Ingelsson pratar om:

  • Fastighetsägarens utomobligatoriska samt inomobligatoriska skadeståndsansvar,
  • Fastighetsägarens straffansvar,
  • Fastighetsägarens garantansvar samt delegering av ansvar.

De avgöranden som tas upp i programmet är:

NJA 2005 s 372 (Istappsmålet)
NJA 1973 s 141 (Det öppna hisschaktet)
RH 1999:140  Extern delegering av arbetsmiljöansvar
Södertörns tingsrätt, T 13606-11
Göta hovrätt, T 3342-11

Medverkande

Senaste videor