Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:5 - Om tappande parts ansvar för rättegångskostnader, med Magnus Widebeck


Sändningen behandlar tappande parts ansvar för rättegångskostnader. Fokus är på tre frågor.
1. Att bara vinna delvis kan visa sig vara en Pyrrhus-seger. Två nya hovrättsfall får illustrera.
2. Om en part vinner en överklagad preliminärfråga och hovrätten för den frågan fördelar ansvaret för rättegångskostnader på ett visst sätt, men motparten sedan vinner i sak,
3. Ska lagt kort ligga eller ska tingsrätten fördela om hovrättskostnaderna? Svea hovrätt har nu besvarat den frågan.
Risken för ansvarsgenombrott i s.k. processbolag tydliggörs i ett nytt hovrättsfall.

Medverkande

Senaste videor