Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:5 Om revisorsansvaret


Affärsjuridik med Erik Nerep, 2014:5

I detta avsnitt pratar Erik Nerep om revisorsansvaret. Han går igenom HD:s dom mot bakgrund av ett rättsfall från HD som avdömdes den 17 april 2014 , skadeståndstalan avseende den förmögenhetsskada som kapitalförsäkringstagaren orsakats.

Rättsfallet som ligger till grund för sändningen är HD:s dom T 3420-12 (24hPoker AB och Daydream Software AB).

Rättsfall som också tas upp i sändningen är:

NJA 1979 s. 157
NJA 1996 s. 224

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor