Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:5 - Nya sanktionsavgifter inom arbetsmiljö, ny dom från AD om arbetsbristbegreppet - med Tommy Iseskog


Lagnyheter: Nya sanktionsavgifter inom arbetsmiljö
Regeringsförslag: Nya regler för lärarlegitimation, Ersättning vid höga sjuklönekostnader, Erkännande av yrkeskvalifikation
Inom EU: Skärpning av utstationeringsdirektivet, EU:s visstidsdirektiv och Sveriges regler om tidsbegränsad anställning, Diskriminering av tidsbegränsat anställd eller deltidsarbetande
Från Arbetsdomstolen: Arbetsbristbegreppet, Tillämpning av kollektivavtal för utanförstående arbetstagare

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor