Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:5 Anläggningsarrendets gränser


I detta avsnitt pratar Ulf Jensen om bestämningen av anläggningsarrenden, lägenhetsarrenden och allmänna nyttjanderätter.

Ulf Jensen går igenom hur gränserna dras mellan anläggningsarrenden och andra upplåtelser och då närmare bestämt lägenhetsarrenden och andra nyttjanderätter. Det är svårt att säkert göra dessa gränsdragningar, därför är det viktigt att se till att avtalen fungerar oavsett hur arrendebedömningen skulle falla ut vid en tvist.

I avsnittet hänvisas till följande rättsfall:

NJA 1971 sid 412

I avsnittet hänvisas till följande lagstiftning:

7 kap 12 § jordabalken

8 kap 3 § jordabalken

11 kap 1 § jordabalken


 

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor