Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:4 Om ansvarsgenombrott i processbolag med Erik Nerep


I detta avsnitt behandlar Erik Nerep ansvarsgenombrott i "processbolag", det vill säga aktiebolag vars enda syfte är att driva en process.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Senaste videor