Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:4 Lagändringar avseende exploateringsavtal samt markanvisningsavtal


I denna sändning behandlar Maria Ingelsson de lagändringar som införs i PBL den 1 januari 2015.

Maria Ingelsson går igenom de nya bestämmelserna om vad som får regleras i ett exploateringsavtal samt den helt nya lag som införs den 1 januari 2015 som handlar om markanvisningsavtal.

Hon går igenom vad ett exploateringsavtal får och inte får innehålla, samt vad den nya lagen om markanvisningsavtal innebär. Ingelsson ger fyra exempel på vad man som exploatör bör vara särskilt uppmärksam på när man förhandlar med en kommun om ett exploateringsavtal.

I sändningen hänvisas till:

Propositionen 2013/14:126 En enklare planprocess

PBL
Medverkande

Senaste videor