Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:4 - Arbetsrätt med Tommy Iseskog


Lagnyheter: Nya sanktionsregler i arbetsmiljölagen, Nya sanktionsregler i arbetstidslagen
Pågående lagstiftningsarbete: Riksdagsbehandling av reglerna om tidsbegränsade anställningar, Riksdagsuttalande om kränkningar och trakasserier i arbetslivet, Utredning om registerutdrag
Från Arbetsdomstolen: Avskedande, Förstärkt anställnings-skydd vid sjukdom, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, Verksamhetsövergång

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Senaste videor