Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:3 - Om civilprocessuella säkerhetsåtgärder, med Magnus Widebeck


Civilprocessuella säkerhetsåtgärder
Möjligheterna att snabbt och resolut genomdriva civilrättsliga rättigheter med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken tas upp. Ett huvudbudskap är att den som har en rättighet inte behöver nöja sig med en skadeståndsrätt. I stället kan rättigheten genomdrivas. Reglerna är aktuella eftersom Torkel Gregow har kommit med en bok om dem - han visar hur reglerna kan användas och öppnar för en bredare användning av dem.

Medverkande

Senaste videor