Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:3 - Lagändringar i ABL från den 1 augusti 2014


Programmet handlar om flertalet nyheter i ABL som bland annat innebär förenklingar för mindre bolag, utvidgning av ansvar, ändrade forumregler och utgivning av aktier. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014

prop. 2013/14:86 Förenklingar i ABL
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234118

Nerep tar även upp förändringar enligt:
SOU 2008:32 om avskaffandet av revisionsplikt i små företag,
SOU 2008:79 om begränsningar i revisors skade-ståndsansvar
SOU 2009:34 och SOU 2009:37 om förenklingar i aktiebolagslagen och föreningslagen

Som betalande användare får du tillgång till hänvisade rättskällor.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor