Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:3 Hur fastighetsköp kan regleras med hjälp av tilläggsköpeskilling och svävarvillkor


Fastighetsrätt med Ulf Jensen, 2014:3

Ulf Jensen tar i höstens första nyhetsuppdatering upp hur fastighetsköpet kan regleras när inte alla omständigheter är klara, genom tilläggsköpeskilling och svävarvillkor.

Jensen tar upp flera rättsfall på området:

NJA 1973 sid 175

NJA 2012 sid 1095

RH 2011:18


Proposition 1970:20 B sid 150

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor