Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:3 - Arbetsrätt med Tommy Iseskog


Lagförslag: Skärpning av diskrimineringslagen, Nya arbetsgivaravgifter för unga
Pågående utredning: Aktiva åtgärder för likabehandling och lönekartläggning, Modernisering av skiljeförfarande
Från Arbetsdomstolen: Verksamhetsövergång, Diskrimineringsersättning, Avskedande av chef
Från tingsrätt: Chefens ansvar vid kränkande särbehandling

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor