Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:3 - Arbetsrätt med Tommy Iseskog


Lagförslag: Skärpning av diskrimineringslagen, Nya arbetsgivaravgifter för unga
Pågående utredning: Aktiva åtgärder för likabehandling och lönekartläggning, Modernisering av skiljeförfarande
Från Arbetsdomstolen: Verksamhetsövergång, Diskrimineringsersättning, Avskedande av chef
Från tingsrätt: Chefens ansvar vid kränkande särbehandling

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Senaste videor