Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:2 - Att ändra sin talan under en pågående domstolsprocess, med Emilia Lundberg


Programmet handlar om hur och när en kärandepart kan ändra sin talan under en pågående process i domstol. Om en part vill ändra sin talan och motparten inte vill acceptera det så uppstår en "process i processen" som kan leda till omfattande fördröjningar av tvisten. Om en part inte lyckas få med allting som är relevant i en första domstolsprocess så kan parten vara förhindrad att göra ett nytt försök efter den första domen. Lundberg går igenom regelverket och ger tips till processande ombud om hur de kan använda reglerna till sin klients fördel.

Medverkande

Senaste videor