Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:11 Ungdomsarbetsgivaravgifter och nya domar om uppsägning


I årets sista program behandlar Tommy Iseskog följande:

Budget 2015
• Ungdomsarbetsgivaravgifterna

Lagnyheter
• Nya regler om åtgärder mot svartarbete i byggbranschen

Pågående lagstiftningsarbete
• Utredning om utstationering

Arbetsdomstolen
• Kollektivavtalstolkning – arbetsskyldighet, AD 2014 nr 81 
• Uppsägning efter rehabilitering,
AD 2014 nr 82
• Uppsägning/Avskedande, AD 2014 nr 83
• Vandelsåtagande, AD 2014 nr 85


Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor