Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:10 Om rättegångskostnader och intervention


I årets sista program behandlar Widebeck rättegångskostnader och intervention.

Om rättegångskostnader: I programmet behandlas Lagen om skyldighet
för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
. Lagen har
tillämpats av HD i mål Ö 2937-13 och ökad klarhet finns nu om vad som krävs av utländska kärande.

Hovrätten för Västra Sverige har i dom T 2290-13 funnit brister i en skiljemans handläggning av en
rättegångskostnadsfråga. Hovrätten har svarat på frågan hur en domstol kan läka
sådana brister.

Om intervention: HD har på nytt beviljat prövningstillstånd i en interventionsfråga, i mål Ö 5933-13


I programmet hänvisas till följande lagtexter:

14 kap 9 § rättegångsbalken

14 kap 11 § rättegångsbalken

 

Medverkande

Senaste videor