Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2014:10 Nytt prisbasbelopp, förslag om åtgärder mot svartarbete och nya AD-domar, bland annat om tidsbegränsad anställning eller provanställning


I detta avsnitt går Iseskog igenom följande:

Prisbasbelopp för 2015

Arbetsmarknadsförslag från regeringen
• Förslag om ersättning för höga sjuklönekostnader
• Förslag om åtgärder mot svartarbete i byggbranschen

Arbetsdomstolen
• Förhandsavgörande från EU-domstolen om verksamhetsövergång, AD 2014 nr 69
• Primär förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen
• Omförhandlingsskyldighet vid primär förhandlingsskyldighet, AD 2014 nr 71
• Förtroendemannalagens uppbyggnad, AD 2014 nr 77
• Uppsägning/Avskedande, AD 2014 nr 78
• Tidsbegränsad anställning eller provanställning, AD 2014 nr 79


Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor