Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:10 Direktkrav och kontraktskedjor i skadeståndsmål


I årets sista avsnitt behandlar Christina Ramberg och Jan Ramberg direktkrav och kontraktskedjor i skadeståndsmål.

Avsnittet handlar om möjligheten för en beställare att kräva högre ersättning från en underleverantör än vad beställaren enligt avtalet har rätt att få från sin leverantör.

De rättsfall som tas upp är:

NJA 1986 s 712

NJA 2007 s 758

HD:s dom från 28 november 2014, T 176-12

Medverkande
Professor i civilrätt

Senaste videor