Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:1 - Likhets- och likabehandlingsprincipen, särskilt i samband med likvidation av aktiebolag


Sändningen behandlar likhets- och likabehandlingsprincipen i ABL mot bakgrund av aktuell praxis från HD och hovrätterna. Särskild fokus ligger på likabehandling i samband med likvidation av aktiebolag.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Senaste videor