Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2014:1 - Arbetsrätt med Tommy Iseskog


Nya regler: för nystartsjobb samt för särskilt anställningsstöd
Lagförslag: Bättre skydd för företagshemligheter samt meddelarskydd för vissa privatanställda
På gång: Utredning om inhyrning och företrädesrätt
Viktiga domar: Kollektivavtalstolkning, avskedande vid förtroendeförbrukande handling samt arbetstagarbegreppet

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Senaste videor