Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2013:4 - Ansvarsgenombrott enligt ABL och MB


Programmet behandlar förutsättningar och omfattning för ansvarsgenombrott i aktiebolag och "processbolag" samt vilka som kan bli ansvariga och i vilken omfattning. Grunder för ansvar som diskuteras är ansvar enligt ABL och Miljöbalken.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor