Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2013:3 - Om fastställelsetalan, med fokus på negativ fastställelsetalan, med Emilia Lundberg


Emilia Lundberg diskuterar fastställelsetalan och framför allt negativ sådan. Hon tar upp två frågor:
• en svarande i skiljeförfarande som vill hävda att skiljenämnden inte är behörig, där ett nytt rättsfall från Svea hovrätt belyser problemen och;
• en tilltänkt svaranden som velat väcka negativ fastställelsetalan om att skadeståndsansvar inte föreligger - nytt rättsfall från Högsta domstolen.

Medverkande

Senaste videor