Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2013:3 - Non-Solicitation- och Non-Poaching-klausuler


Avsnittet behandlar uttryckliga och underförstådda klausuler om non-solicitation och olika former av rekrytering som kan strida mot en sådan klausul. Vidare behandlas rättelseklausuler och ifall non-solicitationklausuler kan hävas vid väsentligt avtalsbrott.

Medverkande
Professor i civilrätt

Senaste videor