Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

2013:2 - Om förutsättningar för prövningstillstånd i hovrätt, med Magnus Widebeck


I ljuset av ny praxis, och en ny SOU, behandlas förutsättningar för prövningstillstånd i hovrätt genom ändringsdispens, granskningsdispens och prejudikatdispens.

Medverkande

Senaste videor