Stefan Rubenson

Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Stefan Rubenson är jurist och en av författarna till Kommentaren till miljöbalken och har också själv och tillsammans med andra gett ut böcker om miljörätt. Han arbetar främst med va-rättsliga frågor samt frågor om miljöbalkens tillämpning inklusive sådant som ansvar för föroreningar, miljöskadestånd och annan skadeståndsrätt, avfallsrättsliga frågor, bekämpningsmedel och kemikalier, EU-rätt, tillsyn, miljöbrott och andra sanktioner inom miljörätten. Under sin tid i Regeringskansliet deltog Stefan Rubenson i ett tjugotal utredningar som sakkunnig, expert eller sekreterare i frågor som rörde främst miljörätt.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Stefan medverkar i 10 videor