Stefan Lindskog

Justitieråd och ordförande Högsta domstolen

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2008

Ordförande på avdelning sedan 2011 

Juris kandidatexamen 1974 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1974–1976
Verksam vid Wistrand Advokatbyrå 1977–2007, delägare från 1980
Medlem av Sveriges advokatsamfund 1980­–2007, verksam i styrelsen 2000–2007 (vice ordförande 2003-2004 och ordförande 2004–2007)
Juris doktorsexamen vid Stockholms universitet 1985
Docent i civilrätt vid Stockholms universitet 1987

Offentliga uppdrag

Sakkunnig och expert i olika statliga utredningar, bl. a. Förmånsrättskommittén och Revisionsbolagsutredningen

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.