Sargon De Basso

Advokat

Advokat Sargon De Basso jobbar med brottmål som försvarare och målsägandebiträde. Han var med och grundade advokatfirman Defens och arbetar nu med egna advokatbyrån Advokatfirman De Basso.


Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.