Rolf Åbjörnsson

Advokat

Advokat Rolf Åbjörnsson driver egen verksamhet, med huvudsaklig inriktning på senior konsultverksamhet inom insolvensrätten. Som en av Sveriges ledande insolvensadvokater är Rolf Åbjörnsson ett välkänt namn i näringsliv, media och politik. Han har också erfarenhet av brottmål och två mandatperioder i riksdagen för kd. Rolf Åbjörnsson har haft ledande roller vid hanteringen av flera av svenskt näringslivs mest kända konkurser och legala processer.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.