Roger Persson-Österman

professor i finansrätt, Stockholms universitet

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.