Percy Bratt

Advokat och delägare, Bratt Feinsilber Harling

Percy Bratt arbetar med mänskliga rättigheter, mediarätt och skadeståndsrätt. Jur kand vid Stockholms universitet 1982. Därefter anställning på Advokatbyrån Berg & Co under åren 1982 - 1995. Ordförande i Civil Rights Defenders och i Stiftelsen Rättsfonden. Percy Bratt är tillsammans med professor Ove Bring kursföreståndare i kursen praktisk europaprocess vid Stockholms universitet. Percy Bratt skriver även artiklar i fack- och dagspress rörande juridiska och rättspolitiska frågor.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.